Posiadamy certyfikat
SMETA

Jako firma AutoAndreas, mamy świadomość, że korzystanie ze SMETA - Sedex Members Ethical Trade Audit przynosi liczne korzyści naszym klientom.

Dlatego też, dzięki naszej zaangażowanej polityce i praktykach, możemy z dumą powiedzieć, że posiadamy certyfikat SMETA.

AutoAndreas - transport i spedycja

Zaufaj nam jako partnerowi

Certyfikat SMETA stanowi dowód naszej odpowiedzialnej polityki i praktyk biznesowych.

Oto dlaczego jest to istotne dla Ciebie:

Etyczne praktyki biznesowe

Nasza firma wdraża i przestrzega frameworku audytowego SMETA, który ocenia i monitoruje naszą etyczną i społeczną odpowiedzialność. Dzięki temu, możemy zapewnić naszym klientom, że nasze praktyki pracy są zgodne z etycznymi standardami, takimi jak prawa pracownicze, bezpieczeństwo w miejscu pracy, godne warunki pracy.

Wzmacnianie reputacji i zaufania

Posiadanie certyfikatu SMETA wpływa na postrzeganie naszej firmy przez klientów, dostawców, inwestorów i innych interesariuszy. Daje to pewność, że prowadzimy odpowiedzialną działalność zgodną z etycznymi standardami, co buduje zaufanie i pozytywny wizerunek marki AutoAndreas.

Zgodność z wymaganiami klientów

Wielu naszych klientów, zwłaszcza w sektorze detalicznym i korporacyjnym, oczekuje, że dostawcy spełnią określone standardy etyczne i społeczne. Posiadanie certyfikatu SMETA pozwala nam sprostać tym wymaganiom i udokumentować naszą zgodność, co stanowi przewagę konkurencyjną i otwiera nowe możliwości biznesowe.

Poprawa zarządzania łańcuchem dostaw

SMETA pomaga nam skutecznie identyfikować i oceniać ryzyko związane z naszym łańcuchem dostaw, włączając w to aspekty takie jak prawa człowieka, warunki pracy, ochrona środowiska i etyka biznesu. Dzięki temu, skupiamy się na ciągłej poprawie naszych praktyk i zarządzaniu tymi kwestiami w całym łańcuchu dostaw, co przyczynia się do większej efektywności, transparentności oraz zrównoważonego rozwoju.

Współpraca z transparentnymi dostawcami

Posiadanie certyfikatu SMETA pozwala nam identyfikować, oceniać i współpracować z dostawcami, którzy również kładą nacisk na etyczne standardy i zrównoważony rozwój. W ten sposób, tworzymy sieć zaufanych partnerów, którzy podzielają naszą wartość i dbałość o etyczne praktyki.

Certyfikat SMETA 

Gwarancja naszej zaangażowanej polityki i praktyk biznesowych.

AutoAndreas
  • Jesteśmy gotowi stać się nieodłączną częścią Twojego zespołu logistycznego, aby razem osiągnąć Twoje cele i sprostać Twoim oczekiwaniom. Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla zrównoważonej przyszłości. Transport i spedycja na najwyższym poziomie.