Autoandreas ładowanie strony ...
AutoAndreas

 Transport - Spedycja

Firma „Autoandreas” powstała w 1995 roku. Prezesem Firmy jest Andrzej Jadanowski.

Firma posiada licencje na wykonywanie krajowego i międzynarodowego przewozu rzeczy, a także certyfikat  „Ekonomiczny i Bezpieczny Przewoźnik oraz „Certyfikat Kompetencji Zawodowych”. Świadczone usługi transportowe i spedycyjne obejmują teren kraju, Unii Europejskiej oraz krajów dawnej WNP. Dysponujemy karnetami TIR. Firma posiada OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy do współpracy.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa  danych osobowych jestAutoandreas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowaz siedzibą w Toruniu przy ul. Bolesława Chrobrego 127 , 87-100 Toruń, e-mail: autoandreas@autoandreas.pl

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:

listownie: Sebastian Rybicki  ul. Wodna 6A, 85-444 Bydgoszcz,
mailowo: iod@netkomp.net.pl.

 

  1. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO. Dane będziemy wykorzystywać zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
  2. W przypadku wyrażenia zgód marketingowych Państwa dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych.
  3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,        a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  5. Mają Państwotakże prawo do przenoszenia danych.
  6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych.
  7. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Tabor firmy stanowi 50 własnych, nowych pojazdów marki DAF.

Gwarantujemy wysoki poziom obsługi, terminowość, niezawodność, bezpieczny i szybki przewóz ładunków, rzetelną i szybką obsługę.